diumenge, 31 de gener del 2010

Una aproximació a les percepcions socials del Parc Natural de Montsant

Aquest cap de setmana s'han presentat –en dues sessions, a Ulldemolins i Cabassers– els resultats del procés de participació dut a terme entre els mesos de maig i novembre de 2009 per tal de copsar la percepció dels habitants dels pobles de Montsant respecte el Parc Natural i la seva influència com a factor de cohesió i dinamització social dels diferents pobles.

El projecte ha tingut com a objectiu obtenir informació dels diferents agents socials del territori, la percepció que tenen sobre el Parc, detectar la possibilitat d'enfortir dinàmiques entre els pobles o a nivell sectorial, promoure i coordinar la participació, i elaborar una base de dades de les persones i els col·lectius que puguin estar interessats.

L'estudi realitzat valora que Montsant és un espai emblemàtic per a la majoria de persones que se senten molt identificades amb aquest territori. No es pot dir el mateix, però, pel que fa referència al Parc. El seu origen, que alguns sectors van viure com a una imposició, ha condicionat la relació de les persones –sobretot pel que fa al sector primari i els propietaris– amb el Parc, però ara es fa, en general, una valoració positiva de la seva creació.

Un moment de la presentació a Ulldemolins, aquest dissabte

També s'apunta que Montsant conserva encara un equilibri entre ruralitat, conservació del medi natural i turisme. Hi ha por a la massificació i a la pèrdua d'aquests valors per efcete de la declaració com a Parc. Tot i que actualment no hi ha grans canvis pel que fa a l'afluència de visitants, es considera que cal una bona planficació amb objectius que garanteixin la conservació d'aquests elements. El Parc hauria de ser un motor econòmic –que no és encara– i un factor de cohesió i vertebració del territori. En l'actualitat, encara hi ha poca relació entre els pobles que es troben més lluny. La geografia determina també la vinculació dels pobles amb el Parc. Aquest és vist, s'afirma, com un òrgan que presta serveis al territori i que regula activitats i accesos, fet que es considerat de manera més positiva o negativa segons els sectors.

La presentació, avui diumenge, a Cabassers

La realització de l'estudi ha anat a càrrec de Núria Morral, responsable del projecte, i de Mariona Lladonosa. Com a resultat d'aquest procés s'han definit una cinquantena de propostes concretes refernts a com millorar el treball i les relacions de proximitat, facilitar l'accés a la informació, implicar les persones del territori, crear i millorar canals de comunicació, desenvolupar actuacions sectorials, respecte a la pagesia, les entitats o el sector turístic, ampliar la difusió del parc entre la resta de parcs naturals de Catalunya, crear i matenir espais de col·laboració i participació... Aquestes propostes han estat valorades pels assistents a les sessions.

D'altra banda , el Parc ha presentat les seves línies d'actuació immediata, en un moment en que s'inicia l'elaboració del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de Montsant.

En aquestes sessions s'ha presentat també el nou calendari amb fotografies antigues dels pobles de Montsant