dimarts, 8 de març de 2011

VI Jornades del PNMON: "La pastura a la muntanya mediterrània: gestió i patrimoni"

Cabres pasturant per la Serra Major (Arxiu PNMON)

A finals d'aquest mes, entre el 30 de març i l’1 d’abril se celebraran a la seu del Parc Natural les VI Jornades del Parc dedicades a “La pastura a la muntanya mediterrània: gestió i patrimoni”.

L’activitat de pastura ha estat un dels aprofitaments tradicionals en el nostre país, i a la serra de Montsant tant el pastoreig de proximitat com ramaderia de transhumància ha estat una de activitats practicada des de temps prehistòrics fins avui en dia. Una activitat que ha deixat un important llegat patrimonial associat.

El cert però és que el sector ramader extensiu passa un moment crític pel que fa a la seva continuïtat i és una evidència que cada cop hi ha menys pastors i menys ramats, sobretot a la muntanya mediterrània. Paral·lelament, dins les mesures agroambientals en el marc dels programes de desenvolupament rural a Europa i a Catalunya, s’apunta el paper estratègic que pot jugar la ramaderia extensiva i la pastura de sotabosc en la conservació d’alguns hàbitats.

Quan aquesta activitat passa dins un espai natural protegit ubicat en una zona rural com és Montsant planteja qüestions de reflexió per les singularitats de la muntanya mediterrània, alhora que és una oportunitat que cal valorar dins les línies d’actuació de l’ens que custodia aquest espai protegit.


Ramat fent franges de protecció per a incendis (Arxiu PNMON)

El Parc Natural de Montsant organitza aquestes jornades a partir doncs de tota aquesta complexitat d’aspectes que es relacionen amb la pastura. La voluntat és recollir aportacions teòriques i experiències pràctiques que puguin acabar definint línies de treball concretes. Les jornades, per tant, pretenen els següents objectius:

1. Aprofundir en el coneixement de la relació entre la pastura i l’ecosistema de muntanya mediterrània.
2. Conèixer com la pastura es pot desenvolupar en un espai natural protegit. Incidir en quins són els beneficis cara la conservació i les accions que es poden dur a terme des d’un equip tècnic de gestió del Parc Natural.
3. Aprofundir en aquells aspectes que poden potenciar la viabilitat econòmica i social de la ramaderia en l’actualitat a partir de compartir la realitat del sector a Montsant i conèixer persones i experiències d’altres zones geogràfiques que d’una manera o altra puguin tindre paral·lelismes amb un territori com Montsant. Valorització patrimonial de l’activitat.

Les jornades se celebraran a la nova seu del Parc Natural. La inscripció a les Jornades és gratuïta i s’ha de realitzar abans del 25 de març, via telefònica o per correu electrònic.
Places: 60 persones (criteri d’admissió per ordre d’inscripció).
Cal facilitar la informació següent: nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon de contacte i correu electrònic.

Cal dirigir-se a:
Parc Natural de la Serra de Montsant
Plaça de la Bassa, 1 – 43361 La Morera de Montsant
Tel. 977 827 310
montserrat.sola@gencat.cat